about

Over Ons

Deel dit artikel

GELIEVE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN TE LEZEN EN ONDERAAN GOED TE KEUREN
Deelnamereglement – Selectair cadeaubonnen

Toepassing
Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op elk Selectair kantoor en als lid van Selectair maak je automatisch en zonder betaling van een deelnamekost deel uit van het cadeaubonnen-systeem tijdens de duur van het lidmaatschap.
Verkoop van de Selectair cadeaubonnen
De Selectair cadeaubonnen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden verkocht via de Selectair website www.selectair.be en via de kantoorwebsites (al dan niet een Selectair site) die doorlinken naar de webshop van de Selectair cadeaubonnen. Het betreft niet de cadeaubonnen die door het Selectair kantoor zelf in hun kantoor zelf verkocht worden.
De bon is beschikbaar in een bedrag naar keuze (met een minimumwaarde van 20 euro) en heeft een uniek nummer en een QR-code. Bij aankoop van de Selectair cadeaubon wordt de waardebon geactiveerd en blijft zij één jaar geldig na activatie.
Aanvaarding van de Selectair cadeaubon
De Selectair kantoren verbinden er zich toe om in hun kantoor elke geldige Selectair cadeaubon te aanvaarden en dit gedurende alle openingsdagen en -uren en voor alle verkochte producten en diensten.
Ontwaarding en controle geldigheid
Het Selectair kantoor dient de ontvangen cadeaubon onmiddellijk bij ontvangst in zijn zaak te ontwaarden via de webshop. Indien de aankoopwaarde lager is dan de waarde van de cadeaubon mag het kantoor zelf bepalen of hij de consument de restwaarde teruggeeft. Het kantoor draagt het risico voor aanvaarding van ongeldige bonnen. Het kantoor kan de geldigheid van de cadeaubon controleren via de webshop of via de scanmodule. Het kantoor mag zich voor het checken van de vervaldatum van de bon niet baseren op de vervaldatum die op de afgedrukte bon vermeld staat. Bij twijfel geldt de informatie over geldigheid en vervaldag die de deelnemende ondernemer online kan opvragen op de website of via de scanmodule.
Uitbetaling
Het kantoor krijgt de waarde van de ontvangen bonnen na ontwaarding aan het begin van elke maand automatisch op zijn rekening gestort. Selectair stort dit bedrag op het rekeningnummer dat van het kantoor bekend is bij het nationaal secretariaat. Het kantoor kan op eenvoudig verzoek aan boekhouding@selectair.be dit rekeningnummer wijzigen.
Gebreken
Indien het kantoor een defect kan aantonen van functionering van een informaticatoepassing of het ontwaardingssysteem bij verwerking van de Selectair cadeaubon, zal hij of zij dit zo snel mogelijk melden aan Selectair.
Fraude
Het Selectair kantoor zal alle voorzorgen nemen om elke fraude met de Selectair cadeaubon en/of het ontwaardingssysteem te voorkomen en zal deze onmiddellijk stoppen zodra ze werd ontdekt. Het kantoor verbindt er zich toe onmiddellijk Selectair te verwittigen zodra een fraude wordt vermoed of ontdekt in verband met de betrokken bon en/of het ontwaardingssysteem en volle medewerking te verlenen voor de opheldering ervan.
Aansprakelijkheid
Selectair behoudt zich het recht voor de acceptatie en behandeling van een of meerdere betalingsmiddelen (Selectair cadeaubonnen en/of ontwaardingssysteem) te schorsen, zonder opzeg noch vergoeding, om de integriteit en veiligheid van het systeem te waarborgen. Ook kan Selectair de dienstverlening tijdelijk onderbreken omwille van verbeteringen, aanpassingen of onderhoud en zal Selectair de kantoren hiervan zo snel en zo gepast mogelijk verwittigen.
 
Eveline helpt je graag verder
Eveline helpt je graag verder

Eveline helpt je graag verder

Selectair Maldo Reizen

Heb je een vraag? Bel ons gerust even op of stuur ons een mailtje. Dan maken wij zo snel mogelijk werk van jouw aanvraag.

Marktstraat 12 12
9990 Maldegem